سریال های برتر

S01E08فصل 1 قسمت 8

باران

(محصول 2018)

The Rain

S01E08فصل 1 قسمت 8

11.22.63

(محصول 2016)

11.22.63

S01E06فصل 1 قسمت 6

ترس از مردگان متحرک

(محصول 2015)

Fear the Walking Dead

S04E13فصل 4 قسمت 13

100 نفر

(محصول 2017)

The 100

S03E16فصل 3 قسمت 16

100 نفر

(محصول 2016)

The 100

S02E16فصل 2 قسمت 16

100 نفر

(محصول 2014)

The 100

S01E12فصل 1 قسمت 12

100 نفر

(محصول 2014)

The 100

S05E16فصل 5 قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2014)

The Walking Dead

S04E16فصل 4 قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2013)

The Walking Dead

S03E13فصل 3 قسمت 13

مردگان متحرک

(محصول 2012)

The Walking Dead

S01E08فصل 1 قسمت 8

امن

(محصول 2018)

Safe

S01E13فصل 1 قسمت 13

جسیکا جونز

(محصول 2015)

Jessica Jones

S01E13فصل 1 قسمت 13

مشت آهنین

(محصول 2017)

Iron Fist

S02E13فصل 2 قسمت 13

مردگان متحرک

(محصول 2011)

The Walking Dead

S01E09فصل 1 قسمت 9

وایکینگ ها

(محصول 2013)

Vikings

S01E06فصل 1 قسمت 6

مردگان متحرک

(محصول 2010)

The Walking Dead

S01E20فصل 1 قسمت 20

ادیسه ی کره ای

(محصول 2017)

Hwayugi

S01E32فصل 1 قسمت 32

من ربات نیستم

(محصول 2017)

Roboti Aniya

S01E10فصل 1 قسمت 10

یک سنگ عجیب

(محصول 2018)

One Strange Rock

S05E16فصل 5 قسمت 16

قانون شکن

(محصول 2012)

Breaking Bad

S04E13فصل 4 قسمت 13

قانون شکن

(محصول 2011)

Breaking Bad

S03E13فصل 3 قسمت 13

قانون شکن

(محصول 2010)

Breaking Bad

S02E13فصل 2 قسمت 13

بریکینگ بد

(محصول 2009)

Breaking Bad

S01E07فصل 1 قسمت 7

قانون شکن

(محصول 2008)

Breaking Bad

S02E10فصل 2 قسمت 10

وست ورلد

(محصول 2018)

Westworld

S01E10فصل 1 قسمت 10

وست ورلد

(محصول 2016)

Westworld

S01E16فصل 1 قسمت 16

صلیب

(محصول 2018)

Cross

افزودن به آرشیو