سریال های برتر

S02E23فصل 2 قسمت 23

فلش

(محصول 2015)

The Flash

S07E16فصل 7 قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2016)

The Walking Dead

S01E10فصل 1 قسمت 10

کسل راک

(محصول 2018)

Castle Rock

S01E13فصل 1 قسمت 13

پانیشر

(محصول 2017)

The Punisher

S01E08فصل 1 قسمت 8

مدافعان

(محصول 2017)

The Defenders

S02E08فصل 2 قسمت 8

آخرین پادشاهی

(محصول 2017)

The Last Kingdom

S01E13فصل 1 قسمت 13

13 دلیل برای اینکه

(محصول 2017)

13 Reasons Why

S04E10فصل 4 قسمت 10

آخرین کشتی

(محصول 2017)

The Last Ship

S01E08فصل 1 قسمت 8

آخرین پادشاهی

(محصول 2015)

The Last Kingdom

S03E13فصل 3 قسمت 13

آخرین کشتی

(محصول 2016)

The Last Ship

S06E16فصل 6 قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2015)

The Walking Dead

S02E13فصل 2 قسمت 13

بی باک

(محصول 2016)

Daredevil

S02E13فصل 2 قسمت 13

آخرین کشتی

(محصول 2015)

The Last Ship

S02E10فصل 2 قسمت 10

وایکینگ ها

(محصول 2014)

Vikings

S01E10فصل 1 قسمت 10

آخرین کشتی

(محصول 2014)

The Last Ship

S01E13فصل 1 قسمت 13

بی باک

(محصول 2015)

Daredevil

S01E23فصل 1 قسمت 23

فلش

(محصول 2014)

The Flash

S05E13فصل 5 قسمت 13

100 نفر

(محصول 2018)

The 100

S03E16فصل 3 قسمت 16

ترس از مردگان متحرک

(محصول 2017)

Fear the Walking Dead

S01E10فصل 1 قسمت 10

جوخه برادران

(محصول 2001)

Band of Brothers

S01E40فصل 1 قسمت 40

دنیای موازی

(محصول 2017)

Dashi Mannan Segye

S01E08فصل 1 قسمت 8

کاراگاه حقیقی

(محصول 2014)

True Detective

S03E10فصل 3 قسمت 10

بهتره با ساول تماس بگیری

(محصول 2017)

Better Call Saul

S02E10فصل 2 قسمت 10

بهتره با ساول تماس بگیری

(محصول 2016)

Better Call Saul

S02E13فصل 2 قسمت 13

مستعمره

(محصول 2017)

Colony

S01E10فصل 1 قسمت 10

مستعمره

(محصول 2016)

Colony

S01E10فصل 1 قسمت 10

بهتره با ساول تماس بگیری

(محصول 2015)

Better Call Saul

S01E03فصل 1 قسمت 3

سپس هیچ کدام باقی نماندند

(محصول 2015)

And Then There Were None

S02E15فصل 2 قسمت 15

ترس از مردگان متحرک

(محصول 2016)

Fear the Walking Dead

S01E07فصل 1 قسمت 7

بی خدا

(محصول 2017)

Godless

افزودن به آرشیو