پنج سریال برتر اخیر در ژانر وسترن

S0فصل 1E0قسمت 7فصل فصل 1 قسمت قسمت 7

بی خدا

(محصول 2017)

Godless

S02E10فصل 2 قسمت 10

وست ورلد

(محصول 2018)

Westworld

S01E10فصل 1 قسمت 10

وست ورلد

(محصول 2016)

Westworld

افزودن به آرشیو