پنج سریال برتر اخیر در ژانر جنگی

S01E12فصل 1 قسمت 12

رُم

(محصول 2005)

Rome

S06E10فصل 6 قسمت 10

وایکینگ ها

(محصول 2019)

Vikings

S03E10فصل 3 قسمت 10

آخرین کشتی

(محصول 2018)

The Last Ship

S01E24فصل 1 قسمت 24

آقای آفتاب

(محصول 2018)

Miseuteo Shunshain

S05E20فصل 5 قسمت 20

وایکینگ ها

(محصول 2017)

Vikings

S04E20فصل 4 قسمت 20

وایکینگ ها

(محصول 2016)

Vikings

S03E10فصل 3 قسمت 10

وایکینگ ها

(محصول 2015)

Vikings

S04E10فصل 4 قسمت 10

آخرین کشتی

(محصول 2017)

The Last Ship

S03E13فصل 3 قسمت 13

آخرین کشتی

(محصول 2016)

The Last Ship

S02E13فصل 2 قسمت 13

آخرین کشتی

(محصول 2015)

The Last Ship

S02E10فصل 2 قسمت 10

وایکینگ ها

(محصول 2014)

Vikings

S01E10فصل 1 قسمت 10

آخرین کشتی

(محصول 2014)

The Last Ship

S01E10فصل 1 قسمت 10

جوخه برادران

(محصول 2001)

Band of Brothers

S01E09فصل 1 قسمت 9

وایکینگ ها

(محصول 2013)

Vikings

ذخیره در...