پنج سریال برتر اخیر در ژانر هیجان انگیز

S04E02فصل 4 قسمت 2

آقای ربات

(محصول 2019)

Mr. Robot

S02E10فصل 2 قسمت 10

ترس

(محصول 2019)

The Terror

S10E02فصل 10 قسمت 2

مردگان متحرک

(محصول 2019)

The Walking Dead

S05E16فصل 5 قسمت 16

ترس از مردگان متحرک

(محصول 2019)

Fear the Walking Dead

S02E06فصل 2 قسمت 6

باران

(محصول 2019)

The Rain

S03E13فصل 3 قسمت 13

سرگذشت ندیمه

(محصول 2019)

The Handmaid's Tale

S01E13فصل 1 قسمت 13

سرقت پول

(محصول 2017)

Money Heist

S01E10فصل 1 قسمت 10

تاریک

(محصول 2017)

Dark

S01E08فصل 1 قسمت 8

تابو

(محصول 2017)

Taboo

S03E10فصل 3 قسمت 10

آخرین کشتی

(محصول 2018)

The Last Ship

S03E13فصل 3 قسمت 13

جسیکا جونز

(محصول 2019)

Jessica Jones

S03E08فصل 3 قسمت 8

اتفاقات عجیب

(محصول 2019)

Stranger Things

S01E10فصل 1 قسمت 10

ترس

(محصول 2018)

The Terror

S0فصل 9E0قسمت 16فصل فصل 9 قسمت قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2018)

The Walking Dead

S02E13فصل 2 قسمت 13

جسیکا جونز

(محصول 2018)

Jessica Jones

S0فصل 2E0قسمت 13فصل فصل 2 قسمت قسمت 13

پانیشر

(محصول 2018)

The Punisher

S0فصل 1E0قسمت 10فصل فصل 1 قسمت قسمت 10

تسخیر خانه هیل

(محصول 2018)

The Haunting of Hill House

S0فصل 2E0قسمت 13فصل فصل 2 قسمت قسمت 13

سرگذشت ندیمه

(محصول 2018)

The Handmaid's Tale

S02E09فصل 2 قسمت 9

اتفاقات عجیب

(محصول 2017)

Stranger Things

S0فصل 8E0قسمت 16فصل فصل 8 قسمت قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2017)

The Walking Dead

S0فصل 1E0قسمت 10فصل فصل 1 قسمت قسمت 10

سرگذشت ندیمه

(محصول 2017)

The Handmaid's Tale

S03E10فصل 3 قسمت 10

آقای ربات

(محصول 2017)

Mr. Robot

S02E12فصل 2 قسمت 12

آقای ربات

(محصول 2016)

Mr. Robot

S01E10فصل 1 قسمت 10

آقای ربات

(محصول 2015)

Mr. Robot

S0فصل 1E0قسمت 13فصل فصل 1 قسمت قسمت 13

لوک کیج

(محصول 2016)

Luke Cage

S0فصل 3E0قسمت 20فصل فصل 3 قسمت قسمت 20

مظنون

(محصول 2013)

Person of Interest

S0فصل 2E0قسمت 22فصل فصل 2 قسمت قسمت 22

مظنون

(محصول 2012)

Person of Interest

S0فصل 4E0قسمت 16فصل فصل 4 قسمت قسمت 16

ترس از مردگان متحرک

(محصول 2018)

Fear the Walking Dead

S0فصل 1E0قسمت 13فصل فصل 1 قسمت قسمت 13

پانیشر

(محصول 2017)

The Punisher

S0فصل 4E0قسمت 10فصل فصل 4 قسمت قسمت 10

آخرین کشتی

(محصول 2017)

The Last Ship

افزودن به آرشیو