پنج سریال برتر اخیر در ژانر علمی تخیلی

S05E16فصل 5 قسمت 16

ترس از مردگان متحرک

(محصول 2019)

Fear the Walking Dead

S02E06فصل 2 قسمت 6

باران

(محصول 2019)

The Rain

S03E13فصل 3 قسمت 13

سرگذشت ندیمه

(محصول 2019)

The Handmaid's Tale

S03E13فصل 3 قسمت 13

مستعمره

(محصول 2018)

Colony

S06E13فصل 6 قسمت 13

100 نفر

(محصول 2019)

The 100

S01E10فصل 1 قسمت 10

تاریک

(محصول 2017)

Dark

S01E10فصل 1 قسمت 10

سوامپ تینگ

(محصول 2019)

Swamp Thing

S03E10فصل 3 قسمت 10

آخرین کشتی

(محصول 2018)

The Last Ship

S03E13فصل 3 قسمت 13

جسیکا جونز

(محصول 2019)

Jessica Jones

S03E08فصل 3 قسمت 8

اتفاقات عجیب

(محصول 2019)

Stranger Things

S0فصل 5E0قسمت 22فصل فصل 5 قسمت قسمت 22

فلش

(محصول 2018)

The Flash

S02E13فصل 2 قسمت 13

جسیکا جونز

(محصول 2018)

Jessica Jones

S0فصل 2E0قسمت 13فصل فصل 2 قسمت قسمت 13

پانیشر

(محصول 2018)

The Punisher

S0فصل 2E0قسمت 13فصل فصل 2 قسمت قسمت 13

سرگذشت ندیمه

(محصول 2018)

The Handmaid's Tale

S0فصل 1E0قسمت 10فصل فصل 1 قسمت قسمت 10

سرگذشت ندیمه

(محصول 2017)

The Handmaid's Tale

S01E08فصل 1 قسمت 8

اتفاقات عجیب

(محصول 2016)

Stranger Things

S0فصل 1E0قسمت 13فصل فصل 1 قسمت قسمت 13

لوک کیج

(محصول 2016)

Luke Cage

S0فصل 3E0قسمت 20فصل فصل 3 قسمت قسمت 20

مظنون

(محصول 2013)

Person of Interest

S0فصل 2E0قسمت 22فصل فصل 2 قسمت قسمت 22

مظنون

(محصول 2012)

Person of Interest

S0فصل 4E0قسمت 16فصل فصل 4 قسمت قسمت 16

ترس از مردگان متحرک

(محصول 2018)

Fear the Walking Dead

S0فصل 2E0قسمت 23فصل فصل 2 قسمت قسمت 23

فلش

(محصول 2015)

The Flash

S0فصل 7E0قسمت 16فصل فصل 7 قسمت قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2016)

The Walking Dead

S0فصل 1E0قسمت 10فصل فصل 1 قسمت قسمت 10

کسل راک

(محصول 2018)

Castle Rock

S0فصل 1E0قسمت 8فصل فصل 1 قسمت قسمت 8

مدافعان

(محصول 2017)

The Defenders

S0فصل 4E0قسمت 10فصل فصل 4 قسمت قسمت 10

آخرین کشتی

(محصول 2017)

The Last Ship

S0فصل 3E0قسمت 13فصل فصل 3 قسمت قسمت 13

آخرین کشتی

(محصول 2016)

The Last Ship

S0فصل 6E0قسمت 16فصل فصل 6 قسمت قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2015)

The Walking Dead

S0فصل 2E0قسمت 13فصل فصل 2 قسمت قسمت 13

بی باک

(محصول 2016)

Daredevil

S0فصل 2E0قسمت 13فصل فصل 2 قسمت قسمت 13

آخرین کشتی

(محصول 2015)

The Last Ship

S0فصل 1E0قسمت 10فصل فصل 1 قسمت قسمت 10

آخرین کشتی

(محصول 2014)

The Last Ship

افزودن به آرشیو