پنج سریال برتر اخیر در ژانر عاشقانه

S07E07فصل 7 قسمت 7

بازی تاج و تخت

(محصول 2017)

Game of Thrones

S06E10فصل 6 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2016)

Game of Thrones

S05E10فصل 5 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2015)

Game of Thrones

S0فصل 1E0قسمت 6فصل فصل 1 قسمت قسمت 6

تاریخ آرتدال

(محصول 2019)

Arthdal Chronicles

S0فصل 1E0قسمت 24فصل فصل 1 قسمت قسمت 24

آقای آفتاب

(محصول 2018)

Mr. Sunshine

S04E10فصل 4 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2014)

Game of Thrones

S08E10فصل 8 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2019)

Game of Thrones

S03E10فصل 3 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2013)

Game of Thrones

S02E10فصل 2 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2012)

Game of Thrones

S0فصل 5E0قسمت 20فصل فصل 5 قسمت قسمت 20

وایکینگ

(محصول 2017)

Vikings

S01E10فصل 1 قسمت 10

بازی تاج‌ و تخت

(محصول 2011)

Game of Thrones

S0فصل 4E0قسمت 20فصل فصل 4 قسمت قسمت 20

وایکینگ

(محصول 2016)

Vikings

S0فصل 3E0قسمت 10فصل فصل 3 قسمت قسمت 10

وایکینگ

(محصول 2015)

Vikings

S0فصل 1E0قسمت 32فصل فصل 1 قسمت قسمت 32

من ربات نیستم

(محصول 2017)

I’m Not a Robot 2017

افزودن به آرشیو