پنج سریال برتر اخیر در ژانر عاشقانه

S01E16فصل 1 قسمت 16

به آرامی ذوبم کن

(محصول 2019)

Melting Me Softly

S01E12فصل 1 قسمت 12

رُم

(محصول 2005)

Rome

S01E08فصل 1 قسمت 8

کشف جادوگران

(محصول 2019)

A Discovery of Witches

S01E16فصل 1 قسمت 16

خاطرات الحمرا

(محصول 2018)

Memories of the Alhambra

S06E10فصل 6 قسمت 10

وایکینگ ها

(محصول 2019)

Vikings

S03E06فصل 3 قسمت 6

تاریخ آرتدال

(محصول 2019)

Aseudal Yeondaegi

S08E10فصل 8 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2019)

Game of Thrones

S07E07فصل 7 قسمت 7

بازی تاج و تخت

(محصول 2017)

Game of Thrones

S06E10فصل 6 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2016)

Game of Thrones

S05E10فصل 5 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2015)

Game of Thrones

S01E24فصل 1 قسمت 24

آقای آفتاب

(محصول 2018)

Miseuteo Shunshain

S04E10فصل 4 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2014)

Game of Thrones

S03E10فصل 3 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2013)

Game of Thrones

S02E10فصل 2 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2012)

Game of Thrones

S05E20فصل 5 قسمت 20

وایکینگ ها

(محصول 2017)

Vikings

S01E10فصل 1 قسمت 10

بازی تاج‌ و تخت

(محصول 2011)

Game of Thrones

S04E20فصل 4 قسمت 20

وایکینگ ها

(محصول 2016)

Vikings

S03E10فصل 3 قسمت 10

وایکینگ ها

(محصول 2015)

Vikings

S02E10فصل 2 قسمت 10

وایکینگ ها

(محصول 2014)

Vikings

S01E40فصل 1 قسمت 40

دنیای موازی

(محصول 2017)

Dashi Mannan Segye

S01E09فصل 1 قسمت 9

وایکینگ ها

(محصول 2013)

Vikings

S01E32فصل 1 قسمت 32

من ربات نیستم

(محصول 2017)

Roboti Aniya

ذخیره در...