پنج سریال برتر اخیر در ژانر معمایی

S03E08فصل 3 قسمت 8

بازماندگان

(محصول 2017)

The Leftovers

S03E13فصل 3 قسمت 13

13 دلیل برای اینکه

(محصول 2019)

13 Reasons Why

S02E10فصل 2 قسمت 10

بازماندگان

(محصول 2015)

The Leftovers

S01E13فصل 1 قسمت 13

سرقت پول

(محصول 2017)

Money Heist

S06E13فصل 6 قسمت 13

100 نفر

(محصول 2019)

The 100

S01E10فصل 1 قسمت 10

تاریک

(محصول 2017)

Dark

S01E08فصل 1 قسمت 8

تابو

(محصول 2017)

Taboo

S01E10فصل 1 قسمت 10

بازماندگان

(محصول 2014)

The Leftovers

S03E08فصل 3 قسمت 8

اتفاقات عجیب

(محصول 2019)

Stranger Things

S0فصل 1E0قسمت 10فصل فصل 1 قسمت قسمت 10

تسخیر خانه هیل

(محصول 2018)

The Haunting of Hill House

S02E09فصل 2 قسمت 9

اتفاقات عجیب

(محصول 2017)

Stranger Things

S01E08فصل 1 قسمت 8

اتفاقات عجیب

(محصول 2016)

Stranger Things

S02E13فصل 2 قسمت 13

13 دلیل برای اینکه

(محصول 2018)

13 Reasons Why

S0فصل 3E0قسمت 20فصل فصل 3 قسمت قسمت 20

مظنون

(محصول 2013)

Person of Interest

S0فصل 2E0قسمت 22فصل فصل 2 قسمت قسمت 22

مظنون

(محصول 2012)

Person of Interest

S0فصل 1E0قسمت 23فصل فصل 1 قسمت قسمت 23

مظنون

(محصول 2011)

Person of Interest

S0فصل 1E0قسمت 10فصل فصل 1 قسمت قسمت 10

کسل راک

(محصول 2018)

Castle Rock

S01E13فصل 1 قسمت 13

13 دلیل برای اینکه

(محصول 2017)

13 Reasons Why

S0فصل 5E0قسمت 13فصل فصل 5 قسمت قسمت 13

100 نفر

(محصول 2018)

The 100

S0فصل 1E0قسمت 8فصل فصل 1 قسمت قسمت 8

کاراگاه حقیقی

(محصول 2014)

True Detective

S0فصل 1E0قسمت 3فصل فصل 1 قسمت قسمت 3

سپس هیچ کدام باقی نماندند

(محصول 2015)

And Then There Were None

S0فصل 1E0قسمت 8فصل فصل 1 قسمت قسمت 8

11.22.63

(محصول 2016)

11.22.63

S0فصل 4E0قسمت 13فصل فصل 4 قسمت قسمت 13

100 نفر

(محصول 2017)

The 100

S0فصل 3E0قسمت 16فصل فصل 3 قسمت قسمت 16

100 نفر

(محصول 2016)

The 100

S0فصل 2E0قسمت 16فصل فصل 2 قسمت قسمت 16

100 نفر

(محصول 2014)

the 100

S0فصل 1E0قسمت 13فصل فصل 1 قسمت قسمت 13

100 نفر

(محصول 2014)

The 100

S0فصل 1E0قسمت 8فصل فصل 1 قسمت قسمت 8

امن

(محصول 2018)

Safe

S02E10فصل 2 قسمت 10

وست ورلد

(محصول 2018)

Westworld

S01E10فصل 1 قسمت 10

وست ورلد

(محصول 2016)

Westworld

افزودن به آرشیو