پنج سریال برتر اخیر در ژانر معمایی

S07E07فصل 7 قسمت 7

100 نفر

(محصول 2020)

The 100

S03E08فصل 3 قسمت 8

تاریک

(محصول 2020)

Dark

S02E24فصل 2 قسمت 24

گمشده

(محصول 2005)

Lost

S01E16فصل 1 قسمت 16

به آرامی ذوبم کن

(محصول 2019)

Melting Me Softly

S04E10فصل 4 قسمت 10

13 دلیل برای اینکه

(محصول 2020)

13 Reasons Why

S01E08فصل 1 قسمت 8

دفاع از جیکوب

(محصول 2020)

Defending Jacob

S01E10فصل 1 قسمت 10

بارگذاری

(محصول 2020)

Upload

S03E08فصل 3 قسمت 8

وست ورلد

(محصول 2020)

Westworld

S01E16فصل 1 قسمت 16

لیست پرواز

(محصول 2018)

Manifest

S01E08فصل 1 قسمت 8

توسعه دهندگان

(محصول 2020)

Devs

S01E25فصل 1 قسمت 25

گمشده

(محصول 2004)

Lost

S04E08فصل 4 قسمت 8

سرقت پول

(محصول 2020)

La Casa de Papel

S01E13فصل 1 قسمت 13

جزیره هارپر

(محصول 2009)

Harper's Island

S01E08فصل 1 قسمت 8

غریبه

(محصول 2020)

The Stranger

S02E10فصل 2 قسمت 10

وست ورلد

(محصول 2018)

Westworld

S03E08فصل 3 قسمت 8

سرقت پول

(محصول 2017)

La Casa de Papel

S02E10فصل 2 قسمت 10

کسل راک

(محصول 2019)

Castle Rock

S02E09فصل 2 قسمت 9

سرقت پول

(محصول 2017)

La Casa de Papel

S02E08فصل 2 قسمت 8

تاریک

(محصول 2019)

Dark

S01E09فصل 1 قسمت 9

نگهبانان

(محصول 2019)

Watchmen

S03E08فصل 3 قسمت 8

بازماندگان

(محصول 2017)

The Leftovers

S03E13فصل 3 قسمت 13

13 دلیل برای اینکه

(محصول 2019)

13 Reasons Why

S02E10فصل 2 قسمت 10

بازماندگان

(محصول 2015)

The Leftovers

S01E13فصل 1 قسمت 13

سرقت پول

(محصول 2017)

La Casa de Papel

S06E13فصل 6 قسمت 13

100 نفر

(محصول 2019)

The 100

S01E10فصل 1 قسمت 10

تاریک

(محصول 2017)

Dark

S01E08فصل 1 قسمت 8

تابو

(محصول 2017)

Taboo

S01E10فصل 1 قسمت 10

بازماندگان

(محصول 2014)

The Leftovers

S03E08فصل 3 قسمت 8

اتفاقات عجیب

(محصول 2019)

Stranger Things

S01E10فصل 1 قسمت 10

تسخیر خانه هیل

(محصول 2018)

The Haunting of Hill House

ذخیره در...