پنج سریال برتر اخیر در ژانر ترسناک

S10E02فصل 10 قسمت 2

مردگان متحرک

(محصول 2019)

The Walking Dead

S02E09فصل 2 قسمت 9

ترس

(محصول 2019)

The Terror

S05E16فصل 5 قسمت 16

ترس از مردگان متحرک

(محصول 2019)

Fear the Walking Dead

S01E10فصل 1 قسمت 10

سوامپ تینگ

(محصول 2019)

Swamp Thing

S03E08فصل 3 قسمت 8

اتفاقات عجیب

(محصول 2019)

Stranger Things

S01E10فصل 1 قسمت 10

ترس

(محصول 2018)

The Terror

S0فصل 9E0قسمت 16فصل فصل 9 قسمت قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2018)

The Walking Dead

S0فصل 1E0قسمت 10فصل فصل 1 قسمت قسمت 10

تسخیر خانه هیل

(محصول 2018)

The Haunting of Hill House

S02E09فصل 2 قسمت 9

اتفاقات عجیب

(محصول 2017)

Stranger Things

S0فصل 8E0قسمت 16فصل فصل 8 قسمت قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2017)

The Walking Dead

S01E08فصل 1 قسمت 8

اتفاقات عجیب

(محصول 2016)

Stranger Things

S0فصل 4E0قسمت 16فصل فصل 4 قسمت قسمت 16

ترس از مردگان متحرک

(محصول 2018)

Fear the Walking Dead

S0فصل 7E0قسمت 16فصل فصل 7 قسمت قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2016)

The Walking Dead

S0فصل 1E0قسمت 10فصل فصل 1 قسمت قسمت 10

کسل راک

(محصول 2018)

Castle Rock

S0فصل 6E0قسمت 16فصل فصل 6 قسمت قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2015)

The Walking Dead

S0فصل 3E0قسمت 16فصل فصل 3 قسمت قسمت 16

ترس از مردگان متحرک

(محصول 2017)

Fear the Walking Dead

S0فصل 2E0قسمت 16فصل فصل 2 قسمت قسمت 16

ترس از مردگان متحرک

(محصول 2016)

Fear the Walking Dead

S0فصل 5E0قسمت 16فصل فصل 5 قسمت قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2014)

The Walking Dead

S0فصل 4E0قسمت 16فصل فصل 4 قسمت قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2013)

The Walking Dead

S0فصل 3E0قسمت 16فصل فصل 3 قسمت قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2012)

The Walking Dead

S0فصل 2E0قسمت 13فصل فصل 2 قسمت قسمت 13

مردگان متحرک

(محصول 2011)

The Walking Dead

S0فصل 1E0قسمت 6فصل فصل 1 قسمت قسمت 6

مردگان متحرک

(محصول 2010)

The Walking Dead

افزودن به آرشیو