پنج سریال برتر اخیر در ژانر فانتزی

S03E08فصل 3 قسمت 8

بازماندگان

(محصول 2017)

The Leftovers

S07E07فصل 7 قسمت 7

بازی تاج و تخت

(محصول 2017)

Game of Thrones

S06E10فصل 6 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2016)

Game of Thrones

S02E10فصل 2 قسمت 10

بازماندگان

(محصول 2015)

The Leftovers

S01E10فصل 1 قسمت 10

سوامپ تینگ

(محصول 2019)

Swamp Thing

S01E10فصل 1 قسمت 10

بازماندگان

(محصول 2014)

The Leftovers

S05E10فصل 5 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2015)

Game of Thrones

S03E08فصل 3 قسمت 8

اتفاقات عجیب

(محصول 2019)

Stranger Things

S0فصل 1E0قسمت 6فصل فصل 1 قسمت قسمت 6

تاریخ آرتدال

(محصول 2019)

Arthdal Chronicles

S04E10فصل 4 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2014)

Game of Thrones

S08E10فصل 8 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2019)

Game of Thrones

S03E10فصل 3 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2013)

Game of Thrones

S02E10فصل 2 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2012)

Game of Thrones

S02E09فصل 2 قسمت 9

اتفاقات عجیب

(محصول 2017)

Stranger Things

S01E10فصل 1 قسمت 10

بازی تاج‌ و تخت

(محصول 2011)

Game of Thrones

S01E08فصل 1 قسمت 8

اتفاقات عجیب

(محصول 2016)

Stranger Things

S0فصل 1E0قسمت 10فصل فصل 1 قسمت قسمت 10

کسل راک

(محصول 2018)

Castle Rock

S0فصل 1E0قسمت 13فصل فصل 1 قسمت قسمت 13

مشت آهنین

(محصول 2017)

Iron Fist

S0فصل 1E0قسمت 20فصل فصل 1 قسمت قسمت 20

ادیسه ی کره ای

(محصول 2017)

A Korean Odyssey

افزودن به آرشیو