پنج سریال برتر اخیر در ژانر جنایی

S04E02فصل 4 قسمت 2

آقای ربات

(محصول 2019)

Mr. Robot

S02E06فصل 2 قسمت 6

پیکی بلایندرز

(محصول 2016)

Peaky Blinders

S01E08فصل 1 قسمت 8

بری

(محصول 2018)

Barry

S01E13فصل 1 قسمت 13

سرقت پول

(محصول 2017)

Money Heist

S01E10فصل 1 قسمت 10

تاریک

(محصول 2017)

Dark

S03E13فصل 3 قسمت 13

جسیکا جونز

(محصول 2019)

Jessica Jones

S01E10فصل 1 قسمت 10

پیت شیاد

(محصول 2015)

Sneaky Pete

S01E06فصل 1 قسمت 6

پیکی بلایندرز

(محصول 2014)

Peaky Blinders

S02E13فصل 2 قسمت 13

جسیکا جونز

(محصول 2018)

Jessica Jones

S0فصل 2E0قسمت 13فصل فصل 2 قسمت قسمت 13

پانیشر

(محصول 2018)

The Punisher

S0فصل 2E0قسمت 10فصل فصل 2 قسمت قسمت 10

مشت آهنین

(محصول 2018)

Iron Fist

S0فصل 4E0قسمت 10فصل فصل 4 قسمت قسمت 10

بهتره با ساول تماس بگیری

(محصول 2018)

Better Call Saul

S0فصل 3E0قسمت 13فصل فصل 3 قسمت قسمت 13

بی باک

(محصول 2018)

Daredevil

S03E10فصل 3 قسمت 10

آقای ربات

(محصول 2017)

Mr. Robot

S02E12فصل 2 قسمت 12

آقای ربات

(محصول 2016)

Mr. Robot

S01E10فصل 1 قسمت 10

آقای ربات

(محصول 2015)

Mr. Robot

S0فصل 1E0قسمت 13فصل فصل 1 قسمت قسمت 13

لوک کیج

(محصول 2016)

Luke Cage

S0فصل 3E0قسمت 20فصل فصل 3 قسمت قسمت 20

مظنون

(محصول 2013)

Person of Interest

S0فصل 2E0قسمت 22فصل فصل 2 قسمت قسمت 22

مظنون

(محصول 2012)

Person of Interest

S0فصل 1E0قسمت 8فصل فصل 1 قسمت قسمت 8

آن شب

(محصول 2016)

The Night Of

S0فصل 1E0قسمت 23فصل فصل 1 قسمت قسمت 23

مظنون

(محصول 2011)

Person of Interest

S0فصل 1E0قسمت 13فصل فصل 1 قسمت قسمت 13

پانیشر

(محصول 2017)

The Punisher

S0فصل 1E0قسمت 8فصل فصل 1 قسمت قسمت 8

مدافعان

(محصول 2017)

The Defenders

S0فصل 2E0قسمت 13فصل فصل 2 قسمت قسمت 13

بی باک

(محصول 2016)

Daredevil

S0فصل 1E0قسمت 13فصل فصل 1 قسمت قسمت 13

بی باک

(محصول 2015)

Daredevil

S0فصل 1E0قسمت 8فصل فصل 1 قسمت قسمت 8

کاراگاه حقیقی

(محصول 2014)

True Detective

S0فصل 3E0قسمت 10فصل فصل 3 قسمت قسمت 10

بهتره با ساول تماس بگیری

(محصول 2017)

Better Call Saul

S0فصل 2E0قسمت 10فصل فصل 2 قسمت قسمت 10

بهتره با ساول تماس بگیری

(محصول 2016)

Better Call Saul

S0فصل 1E0قسمت 10فصل فصل 1 قسمت قسمت 10

بهتره با ساول تماس بگیری

(محصول 2015)

Better Call Saul

S0فصل 1E0قسمت 3فصل فصل 1 قسمت قسمت 3

سپس هیچ کدام باقی نماندند

(محصول 2015)

And Then There Were None

افزودن به آرشیو