پنج سریال برتر اخیر در ژانر کمدی

S01E16فصل 1 قسمت 16

به آرامی ذوبم کن

(محصول 2019)

Melting Me Softly

S01E06فصل 1 قسمت 6

پس از مرگ

(محصول 2019)

After Life

S01E10فصل 1 قسمت 10

بارگذاری

(محصول 2020)

Upload

S01E08فصل 1 قسمت 8

بری

(محصول 2018)

Barry

S01E32فصل 1 قسمت 32

من ربات نیستم

(محصول 2017)

Roboti Aniya

ذخیره در...