پنج سریال برتر اخیر در ژانر ماجراجویی

S02E24فصل 2 قسمت 24

گمشده

(محصول 2005)

Lost

S01E25فصل 1 قسمت 25

گمشده

(محصول 2004)

Lost

S01E04فصل 1 قسمت 4

پیشتازان فضا: پیکارد

(محصول 2020)

Star Trek: Picard

S06E10فصل 6 قسمت 10

وایکینگ ها

(محصول 2019)

Vikings

S01E08فصل 1 قسمت 8

ماندالورین

(محصول 2019)

The Mandalorian

S01E08فصل 1 قسمت 8

نیروی اهریمنی‌ او

(محصول 2019)

His Dark Materials

S01E08فصل 1 قسمت 8

ویچر

(محصول 2019)

The Witcher

S06E05فصل 6 قسمت 5

فلش

(محصول 2019)

The Flash

S02E10فصل 2 قسمت 10

ترس

(محصول 2019)

The Terror

S08E10فصل 8 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2019)

Game of Thrones

S07E07فصل 7 قسمت 7

بازی تاج و تخت

(محصول 2017)

Game of Thrones

S06E10فصل 6 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2016)

Game of Thrones

S03E13فصل 3 قسمت 13

مستعمره

(محصول 2018)

Colony

S01E10فصل 1 قسمت 10

سوامپ تینگ

(محصول 2019)

Swamp Thing

S05E10فصل 5 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2015)

Game of Thrones

S04E10فصل 4 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2014)

Game of Thrones

S01E10فصل 1 قسمت 10

ترس

(محصول 2018)

The Terror

S05E22فصل 5 قسمت 22

فلش

(محصول 2018)

The Flash

S03E10فصل 3 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2013)

Game of Thrones

S02E10فصل 2 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2012)

Game of Thrones

S02E13فصل 2 قسمت 13

پانیشر

(محصول 2018)

The Punisher

S05E20فصل 5 قسمت 20

وایکینگ ها

(محصول 2017)

Vikings

S01E10فصل 1 قسمت 10

بازی تاج‌ و تخت

(محصول 2011)

Game of Thrones

S02E10فصل 2 قسمت 10

مشت آهنین

(محصول 2018)

Iron Fist

S04E20فصل 4 قسمت 20

وایکینگ ها

(محصول 2016)

Vikings

S03E10فصل 3 قسمت 10

وایکینگ ها

(محصول 2015)

Vikings

S01E10فصل 1 قسمت 10

کلوک و داگر

(محصول 2018)

Cloak & Dagger

S02E23فصل 2 قسمت 23

فلش

(محصول 2015)

The Flash

S07E16فصل 7 قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2016)

The Walking Dead

S01E10فصل 1 قسمت 10

کسل راک

(محصول 2018)

Castle Rock

ذخیره در...