پنج سریال برتر اخیر در ژانر ماجراجویی

S02E09فصل 2 قسمت 9

ترس

(محصول 2019)

The Terror

S07E07فصل 7 قسمت 7

بازی تاج و تخت

(محصول 2017)

Game of Thrones

S06E10فصل 6 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2016)

Game of Thrones

S03E13فصل 3 قسمت 13

مستعمره

(محصول 2018)

Colony

S01E10فصل 1 قسمت 10

سوامپ تینگ

(محصول 2019)

Swamp Thing

S05E10فصل 5 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2015)

Game of Thrones

S04E10فصل 4 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2014)

Game of Thrones

S01E10فصل 1 قسمت 10

ترس

(محصول 2018)

The Terror

S08E10فصل 8 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2019)

Game of Thrones

S0فصل 5E0قسمت 22فصل فصل 5 قسمت قسمت 22

فلش

(محصول 2018)

The Flash

S03E10فصل 3 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2013)

Game of Thrones

S02E10فصل 2 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2012)

Game of Thrones

S0فصل 2E0قسمت 13فصل فصل 2 قسمت قسمت 13

پانیشر

(محصول 2018)

The Punisher

S0فصل 5E0قسمت 20فصل فصل 5 قسمت قسمت 20

وایکینگ

(محصول 2017)

Vikings

S01E10فصل 1 قسمت 10

بازی تاج‌ و تخت

(محصول 2011)

Game of Thrones

S0فصل 2E0قسمت 10فصل فصل 2 قسمت قسمت 10

مشت آهنین

(محصول 2018)

Iron Fist

S0فصل 4E0قسمت 20فصل فصل 4 قسمت قسمت 20

وایکینگ

(محصول 2016)

Vikings

S0فصل 3E0قسمت 10فصل فصل 3 قسمت قسمت 10

وایکینگ

(محصول 2015)

Vikings

S0فصل 1E0قسمت 4فصل فصل 1 قسمت قسمت 4

کلوک و داگر

(محصول 2018)

Marvel’s Cloak & Dagger

S0فصل 2E0قسمت 23فصل فصل 2 قسمت قسمت 23

فلش

(محصول 2015)

The Flash

S0فصل 7E0قسمت 16فصل فصل 7 قسمت قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2016)

The Walking Dead

S0فصل 1E0قسمت 10فصل فصل 1 قسمت قسمت 10

کسل راک

(محصول 2018)

Castle Rock

S0فصل 1E0قسمت 13فصل فصل 1 قسمت قسمت 13

پانیشر

(محصول 2017)

The Punisher

S0فصل 1E0قسمت 8فصل فصل 1 قسمت قسمت 8

مدافعان

(محصول 2017)

The Defenders

S0فصل 6E0قسمت 16فصل فصل 6 قسمت قسمت 16

مردگان متحرک

(محصول 2015)

The Walking Dead

S0فصل 2E0قسمت 13فصل فصل 2 قسمت قسمت 13

بی باک

(محصول 2016)

Daredevil

S0فصل 2E0قسمت 13فصل فصل 2 قسمت قسمت 13

آخرین کشتی

(محصول 2015)

The Last Ship

S0فصل 1E0قسمت 13فصل فصل 1 قسمت قسمت 13

بی باک

(محصول 2015)

Daredevil

S0فصل 1E0قسمت 23فصل فصل 1 قسمت قسمت 23

فلش

(محصول 2014)

The Flash

S0فصل 2E0قسمت 13فصل فصل 2 قسمت قسمت 13

مستعمره

(محصول 2017)

Colony

افزودن به آرشیو