پنج سریال برتر اخیر در ژانر اکشن

S07E07فصل 7 قسمت 7

بازی تاج و تخت

(محصول 2017)

Game of Thrones

S06E10فصل 6 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2016)

Game of Thrones

S03E13فصل 3 قسمت 13

مستعمره

(محصول 2018)

Colony

S01E13فصل 1 قسمت 13

سرقت پول

(محصول 2017)

Money Heist

S01E10فصل 1 قسمت 10

سوامپ تینگ

(محصول 2019)

Swamp Thing

S03E10فصل 3 قسمت 10

آخرین کشتی

(محصول 2018)

The Last Ship

S03E13فصل 3 قسمت 13

جسیکا جونز

(محصول 2019)

Jessica Jones

S05E10فصل 5 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2015)

Game of Thrones

S01E08فصل 1 قسمت 8

هانا

(محصول 2019)

Hanna

S0فصل 1E0قسمت 24فصل فصل 1 قسمت قسمت 24

آقای آفتاب

(محصول 2018)

Mr. Sunshine

S0فصل 1E0قسمت 10فصل فصل 1 قسمت قسمت 10

مبارز

(محصول 2019)

Warrior

S04E10فصل 4 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2014)

Game of Thrones

S08E10فصل 8 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2019)

Game of Thrones

S0فصل 5E0قسمت 22فصل فصل 5 قسمت قسمت 22

فلش

(محصول 2018)

The Flash

S03E10فصل 3 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2013)

Game of Thrones

S02E13فصل 2 قسمت 13

جسیکا جونز

(محصول 2018)

Jessica Jones

S02E10فصل 2 قسمت 10

بازی تاج و تخت

(محصول 2012)

Game of Thrones

S0فصل 2E0قسمت 13فصل فصل 2 قسمت قسمت 13

پانیشر

(محصول 2018)

The Punisher

S0فصل 3E0قسمت 10فصل فصل 3 قسمت قسمت 10

آخرین پادشاهی

(محصول 2018)

The Last Kingdom

S0فصل 5E0قسمت 20فصل فصل 5 قسمت قسمت 20

وایکینگ

(محصول 2017)

Vikings

S01E10فصل 1 قسمت 10

بازی تاج‌ و تخت

(محصول 2011)

Game of Thrones

S0فصل 2E0قسمت 10فصل فصل 2 قسمت قسمت 10

مشت آهنین

(محصول 2018)

Iron Fist

S0فصل 3E0قسمت 13فصل فصل 3 قسمت قسمت 13

بی باک

(محصول 2018)

Daredevil

S0فصل 1E0قسمت 13فصل فصل 1 قسمت قسمت 13

لوک کیج

(محصول 2016)

Luke Cage

S0فصل 3E0قسمت 20فصل فصل 3 قسمت قسمت 20

مظنون

(محصول 2013)

Person of Interest

S0فصل 4E0قسمت 20فصل فصل 4 قسمت قسمت 20

وایکینگ

(محصول 2016)

Vikings

S0فصل 2E0قسمت 22فصل فصل 2 قسمت قسمت 22

مظنون

(محصول 2012)

Person of Interest

S0فصل 3E0قسمت 10فصل فصل 3 قسمت قسمت 10

وایکینگ

(محصول 2015)

Vikings

S0فصل 1E0قسمت 4فصل فصل 1 قسمت قسمت 4

کلوک و داگر

(محصول 2018)

Marvel’s Cloak & Dagger

S0فصل 1E0قسمت 23فصل فصل 1 قسمت قسمت 23

مظنون

(محصول 2011)

Person of Interest

افزودن به آرشیو