• User Profile
  • نام :

    Sathyaraj

  • حرفه : بازیگر , تهیه کننده
  • تولد : 1954-10-03 در India(66 ساله)
  • بیوگرافی :

7 برنده و 10 نامزد جایزه .

آثار این هنرمند

ذخیره در...